DEMOKRATI & INFLYTANDE

                EKO

   MUSIK

                    LEK & RÖRELSE

NATUR

     Jag vill Jag kan Jag vågar

Välkommen till Lilla Jag!

Vår vision Jag vill, Jag kan, Jag vågar ska genomsyra alla våra förskolor.

Jag kan: Vi vill ge varje barn möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Det är viktigt att varje barn känner sig delaktig i den dagliga verksamheten.

Jag vill: Aktiviteter planeras utifrån barnens intresse, varje barn ska vilja vara delaktigt. Vill man inte just denna dag så erbjuds man annan aktivitet. Vi värdesätter den fria leken där barnen tränar sin sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmåga. Det är därför viktigt för oss pedagoger att ha ett förhållningssätt som gör att vi tar vara på barnens fria lek.

Jag vågar: Varje barn skall känna trygghet i att det ”får lov” och att det är tryggt att prova nya utmaningar.


Mål för förskolan är:

Små barngrupper

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Musik och Skapande

Utevistelse och Äventyr


Våra förskolor arbetar med olika teman som utgår från barnens intresse.  Vi använder TYRA, ett digitalt verktyg i vårt arbete med pedagogisk dokumentation och i vårt systematiska kvalitetsarbete.


Förskolan Lilla Jag Limhamn, Geijersgatan 12 21618 Limhamn

Förskolan Lilla Jag Västra hamnen, Lilla Varvsgatan 22, 21175 Malmö

Rektor: Carolina Kaya 0723239464  info@forskolanlillajag.se